Методико-бібліографічний і інформаційний відділ

Виноградівська центральна районна бібліотека – головна бібліотека в централізованій бібліотечній системі району, що вже більше 60 років є публічною, загальнодоступною бібліотекою, провідним інформаційним та культурно-просвітницьким центром міжнаціонального спілкування, координаційним, організаційно-методичним центром для публічних бібліотек-філій системи(37), бібліотек інших систем і відомств району. Методико-бібліографічна та інформаційна діяльність розвивається сьогодні,  зберігаючи кращі традиції минулих років та ведуться пошуки новітніх інноваційних форм і методів методичного забезпечення діяльності сільських бібліотек-філій. Головна увага методичної роботи наразі зосереджена на вирішенні організаційних проблем функціонування бібліотек в нових умовах, забезпечення стратегії їх розвитку, зміні професійної психології та компетентності бібліотечного персоналу. Від того, наскільки працівник бібліотеки усвідомлює роль і місце бібліотеки в сучасному інформаційному світі залежить майбутнє бібліотек як інформаційно – просвітницьких, соціальних, дозвіллєвих центрів  громади.

Всю роботу працівники методико-бібліографічного та інформаційного відділу проводять на основі річного і квартальних планів роботи. Відділ розробляє плани і програми розвитку бібліотек, методичні посібники та рекомендації, проводить дослідження, організовує семінари, наради, вивчає і аналізує роботу інших бібліотек, виявляє і організовує впровадження цікавого досвіду, нових прийомів і кращих методів роботи, здійснює підготовку методичних матеріалів і видань.

Враховуючи сучасні тенденції розвитку бібліотечної справи і потреби користувачів найважливішими напрямками роботи методичного відділу є:

 • нормативно-правове забезпечення діяльності публічних бібліотек ;
 • аналітична діяльність,  прогнозування перспективних напрямків роботи бібліотек системи;
 • підвищення професійного рівня фахівців ;
 • участь у роботах, пов’язаних з автоматизацією та механізацією бібліотечної діяльності, методичний супровід інформатизації бібліотек ;
 • виявлення, вивчення та поширення інноваційного досвіду бібліотек різних рівнів, впровадження в практику роботи бібліотек сучасних інформаційних послуг ;
 • участь у складанні планів та звітів бібліотечного обслуговування, надання інформацій з різних питань роботи бібліотек; координація роботи бібліотек ;
 • проведення соціологічних досліджень;
 • надання методичної допомоги з питань інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотечним фахівцям району;
 • розробка методико-бібліографічних матеріалів ;
 • надання методичної  і практичної  допомоги працівникам бібліотек-філій щодо покращення бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів ;
 • навчання різних верств населення ( у т. ч. бібліотечних )основам комп’ютерної грамотності та методам роботи в інтернет мережі, соціальних мережах ;
 • видавнича діяльність;
 • участь у організації загальнобібліотечних заходів (масових заходах, конференціях,  семінарах,  шкіл передового досвіду);
 • координація  роботи  бібліотек з громадськими організаціями, культурологічними  товариствами.
Методична робота починається, насамперед, з аналізу ситуації - щоб чітко розуміти, з ким працювати, в якому напрямку. Щорічно розробляється та випускається  «Статистичний аналіз діяльності бібліотек Виноградівської ЦБС за рік», який обговорюється на районній нараді. Мета цієї діяльності показати бібліотечним працівникам стан і якість роботи в районі, показати діяльність кожної бібліотеки-філії РЦБС порівняно з іншими, можливість показати головне, нове, передове у роботі бібліотек, що можна і потрібно запровадити в інших бібліотеках району, а також намітити шляхи покращення роботи облікуюючи їх  в інспекторському  зошиті бібліотеки-філії,  в картотеці  контролю у методичному відділі.
Регулярно здійснюються виїзди, з метою надання консультативної та методичної допомоги з різних питань бібліотечної діяльності та виявлення і поширення серед бібліотек-філій новацій. Завдання які ставлять перед собою методисти – це допомога бібліотекарям перетворити роботу по обслуговуванню населення на різноманітну, творчу, «знайти своє обличчя» і допомогти не шаблонними рекомендаціями, а індивідуальними, диференційованими порадами, теоретичними пошуками, оперативною інформацією, в т. ч. про інновації. Мета  методичного відділу - це допомогти бібліотекам стати замітними в громаді, допомогти їм «йти на крок вперед», «працювати на випередження», щоб не тільки сьогодні відстояти своє «місце під сонцем», а й завоювати авторитет у суспільстві завтрашнього дня. Під час відвідувань бібліотек надавалась практична допомога у всіх сферах бібліотечної діяльності, забезпечення користувачів правовою, соціально - значущою інформацією,  по моніторингу  читацького контингенту та інформаційних потреб користувачів, використання документних ресурсів, по використанню новітніх інформаційних технологій розширення сервісу нових послуг для підвищення ефективності бібліотечного обслуговування та ін. Шляхи розширення бібліотечних послуг стали найважливішим напрямком діяльності працівників  методико-бібліографічного  та інформаційного  відділу.  
Не залишається поза увагою і консультаційна допомога, яка надається бібліотечним працівникам району з різних аспектів бібліотечної роботи. Найчастіше консультувались по «Організації роботи в програмі «Англійська 123», «Написання звіту по виграному гранту «Бетлем Габор Олоп», «Облік інформаційного обслуговування користувачів в бібліотеці».  Надається методична допомога в складанні річних планів роботи та статистичній звітності.

Одним із пріоритетів у методичній роботі є сприяння підвищенню кваліфікації бібліотекарів. Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників Виноградівського району здійснюється усіма відділами ЦРБ з урахуванням специфіки їх діяльності. Але основна робота проводиться організаційно-методичним відділом.
Ефективною комплексною формою підвищення компетентності усе-таки залишаються семінари-практикуми, семінари-наради, під час яких бібліотечні працівники отримують теоретичні знання і методичні поради з практичним ознайомленням. Під час даних занять фахівці отримують різноманітні консультації, відкривають нову для себе інформацію, виконують домашні /практичні/ заняття тощо. Набули нового значення традиційні семінари-тренінги тематика яких завжди актуальна. Семінар-тренінг «Шляхи та методи удосконалення бібліотечного обслуговування соціально незахищених категорій населення»семінар-тренінг «Проектна діяльність - складова ефективного розвитку бібліотек»семінар-практикум «Стратегії розвитку та пріоритети діяльності бібліотек» та ін. 
На районних семінарах – практикумах, нарадах проводиться обмін досвідом роботи книгозбірень. Проаналізувавши свої напрацювання, ми вирішили удосконалити цей напрям роботи через організацію обміну досвідом з окремих питань роботи бібліотек не тільки в центральній районній бібліотеці, але й безпосередньо у філіях, започаткувавши серію візитів сільських колег у бібліотеки–філії системи «Школи обміну досвідомроботи».
Тут кожен присутній не тільки слухає виступ працівника книгозбірні, а і має можливість подивитися наочні форми розкриття і популяризації книжкових фондів, переглянути  формуляри  читачів, плани і щоденники роботи,  ДБА,  переглянути тематичний масовий захід, а також отримати досвід надання інноваційних послуг. «Бібліотека. Влада. Громада»,  на базі бібліотеки-філії с.Черна. Для бібліотечних працівників, які обслуговують угорськомовне населення занятті школи обміну  досвідом роботи на тему «Традиціїта інновації у бібліотечному краєзнавстві» на базібібліотеки–філії с.Ботар«Сімейне читання, як спільна діяльність родини та бібліотеки» на базі  бібліотеки-філії с. Фанчиково. Така форма занять  дає  позитивний результат. Завідуючі філіями знаючи, що на школу приїдуть їхні колеги, оформляли цікаві книжково-ілюстративні виставки, робили стендові презентації, створювали інформаційні зони, організовували консультаційні пункти з питань самоврядування, спільно із закладами освіти і культури готували змістовні масові заходи
Методичні працівники є посередниками між бібліотекарями - практиками та інноваціями, збирають все нове, прогнозують майбутнє. Для поповнення та закріплення набутих знань бібліотечними  працівниками ЦБС працює новостворений професійний клуб за інтересами «Бібліосерфінг в океані інформації засідання  в яких відбуваються у формі: тренінгу «Віртуальна реальність. Віртуальні довідкові служби всучасних бібліотеках»; кейс-стаді «Інтернет! Кому безкоштовну допомогу?»; Презентація «Поведінка в мережі. 
Закони стосуються й Інтернету. Що дозволено іщо не дозволено в Інтернеті»; Вебінар «Мій основний блог!», Мозковий штурм «Найчарівніша і найпривабливіша: просування бібліотеки у віртуальному середовищі»  та ін.
 Достатньо ефективною і «економною» формою є он-лайн засідання з використанням  скайп зв'язку: бібліотечні працівники, залишаючись на своїх робочих місцях мають можливість обмінятися отриманою інформацією, обговорити хвилюючі питання стосовно діяльності бібліотек, отримати консультацію. 

Для працівників району в Консультаційно-інформаційному центрі ЦРБ організовані практичні заняття для роботи на комп’ютері та пошуку інформації в Інтернет
Щочетверга, з 9 до 12.00 працівники бібліотеки можуть відвідати Консультаційно-інформаційний центр для отримання консультації основам робот на комп’ютері, самостійного пошуку інформації в Інтернет; розробити оформлення книжкових виставок, стендів, роздільників та надписів до книжкового фонду бібліотеки; ознайомитися з досвідом роботи бібліотек представлених в Інтернет.

 Для тих бібліотекарів, які планують в подальшій роботі використовувати інформаційні технології проводяться заняття «Основи комп’ютерної грамотності». «Основи роботи в Інтернет», «Організація доступу до інформації органів державної влади України в бібліотеках» 

Конкурс - це найефективніший спосіб стимулювання інноваційних ідей та творчих починань. Хорошим прикладом слугує  щорічний районний конкурс на «Крашу сільську бібліотеку». Результатом  конкурсу є те, що фахівці оцінюють реальний стан бібліотек , побачать додаткові можливості подальшого розвитку своєї діяльності. Відчуваючи впевненість в своїх силах пишуть і подають проекти на конкурси оголошені українськими та закордонними донорами, що приносить хороший результат Реалізованіпроекти, Діючі проекти 
2012 року Виноградівська ЦРБ взяла участь у Ярмарку інноваційних ідей «Сучасна бібліотека: розвиваємо місцеві громади». За підсумками  Конкурсу на кращу інноваційну бібліотечну послугу за напрямком «Захист прав та представлення інтересів громади»  Виноградівській центральній районній бібліотеці присуджено ІІІ місце за проект «Спільно з громадою – в інтересахгромади» і вручено електронну книгу. Колектив центральної районної бібліотеки нагороджено Почесною Грамотою Міністерства культури України за вагомий особистий внесок у створенні духовних цінностей та високу професійну майстерність. Захід надав унікальну можливість обмінятися досвідом роботи; ознайомитись з ресурсами державних закладів та неурядових організацій, що співпрацюють з бібліотеками; взяти участь у нових форматах презентацій, творчих майстернях та тренінгах, а також налагодити контакти з новими партнерами. Представники бібліотеки отримали досвід участі у подібних заходах; скористалися додатковими навчальними можливостями від програми «Бібліоміст». 9-10 липня 2013 р. провідний методист та волонтер Виноградіської ЦРБ представляли проект "Туристична Виноградівщина" на міжрегіональному ярмарку і конференції «Бібліотечні інновації для громад: створюємо майбутнє», що проходили у місті Лева.  Відвідувачі та учасники події особисто поспілкувалися з представниками бібліотек та переглянули запропоновані презентації. Крім представлених проектів Виноградівці презентували культуру краю, щиро частували домашнім вином та випічкою.


  
На нанаціональному ярмарку бібліотечних інновацій «Сучасна бібліотека: рухаємось вперед», який відбувався в вересні 2013 року провідний методист центральної районної бібліотеки  Марина Федорівна Хромей, представляла Виноградівську ЦРБ ввійшовши в п’ятірку фіналістів конкурсу «Супербібліотекар».
Для оперативного інформування працівників про діяльність бібліотек використовуються сучасні інформаційні технології (Скайп зв'язок, електронна пошта, соц мережі). 
Розпочато роботу над створенням електронної версії з історії сіл і бібліотек, що вимагає копіткої праці, багато часу і сил, обробки великого об'єму матеріалу. 
Ведеться активна робота по збору, систематизації та розміщення інформації на  сайті "Виноградівська централізована бібліотечна система", блогах  "Туристичний портрет Виноградівщини", "ГІЦ: довідник е-послуг Виноградівщини", "Творчість, як доля", а також бібліотечні працівники обєднані в групу "Бібліосеріал по Виноградівськи" в Фейсбук Ця група про життя бібліотек Виноградівської РЦБС. Учасники групи мають унікальну можливість стати авторами першого"сіткому" про бібліотечне життя району. Інформація з першоджерел. Цікаві події та он-лайн сюжети з бібліотек-філій. Корисні та креативні ідеї з бібліотечного життя району.
Вивчення та узагальння досвіду роботи бібліотек-філій – одне з завдань методико-бібліографічного та інформаційного відділу які систематизовані у досьє «В епіцентрі змін», "Кращі напрацювання бібліотеки" "Бібліотека в дзеркалі часу"
З метою вивчення запитів користувачів, якості обслуговування, визначення соціального іміджу бібліотекаря, престижу бібліотеки в соціально–культурному житті регіону методичним відділом регулярно проводяться локальні дослідження, основними формами яких є анкетування, опитування, аналіз читацьких формулярів, спостереження. Як правило, методичний відділ дає інструмент аналізу - своєрідну вудку, але ніяк не "рибу" - робиться це свідомо, так буде і надалі, щоб не допустити професійної інертності. У багажі методичноїслужби вже є випробувані методики вивчення користувацької аудиторії.ВІДЕО  
Відділ видає і поширює велику кількість інформаційно-методичних, бібліографічних, та вебліографічних  матеріалів. 
Інформаційний простір методичної служби забезпечує інформаційну підтримку бібліотечного фахівця і створює сприятливі умови для формування його інформаційної компетентності та інформаційної культури. До уваги бібліотекарів організована постійно діюча виставка фахових документів «Бібліотечний простір», на якій висвітлені теми «Бібліотек@ - рух вперед», «Бібліотек@ - територія ідей», «Бібліотечне краєзнавство», сформовано і постійно поповнюється папка накопичувальної інформації «Банк творчих ідей» де збираються найкращі ідеї бібліотечних працівників системи. Оформлений стенд «Інформує методична служба», де вивішені основні показники, графіки виїздів, графіки підвищення кваліфікаці, Розміщені методичні матеріали «Бібліо-клас» підготовлені ЗОУНБ ім. Ф.Потушняка, а також методичні видання ЦРБ. Найбільшою популярністю користується  матеріали « У нас в бібліотеках», де зібрані портфоліо бібліотек-філій.
Систематично доповнювати картотеки на допомогу бібліотечним фахівцям  «Інформаційна база» та «Банк творчих ідей» використовуючи професійні  періодичні видання:- Бібліотечна планета.- Шкільна бібліотека.- Позакласний час.- Методичні матеріали ОУНБ, інших бібліотек.
Можна з упевненістю сказати, працівники відділу домоглися головного: зуміли зацікавити бібліотекарів новими технічними можливостями в наданні інформації, поступово ламаючи стереотипи про бібліотеку і бібліотечного працівника. 

Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.