Методико-бібліографічний і інформаційний відділ

Виноградівська центральна публічна бібліотека – головна бібліотека в централізованій бібліотечній системі району, що вже більше 60 років є публічною, загальнодоступною бібліотекою, провідним інформаційним та культурно-просвітницьким центром міжнаціонального спілкування, координаційним, організаційно-методичним центром для публічних бібліотек-філій системи(17), бібліотек інших систем і відомств громади. Методико-бібліографічна та інформаційна діяльність розвивається сьогодні,  зберігаючи кращі традиції минулих років та ведуться пошуки новітніх інноваційних форм і методів методичного забезпечення діяльності сільських бібліотек-філій. Головна увага методичної роботи наразі зосереджена на вирішенні організаційних проблем функціонування бібліотек в нових умовах, забезпечення стратегії їх розвитку, зміні професійної психології та компетентності бібліотечного персоналу. Від того, наскільки працівник бібліотеки усвідомлює роль і місце бібліотеки в сучасному інформаційному світі залежить майбутнє бібліотек як інформаційно – просвітницьких, соціальних, дозвіллєвих центрів  громади.

Всю роботу працівники методико-бібліографічного та інформаційного відділу проводять на основі річного і квартальних планів роботи. Відділ розробляє плани і програми розвитку бібліотек, методичні посібники та рекомендації, проводить дослідження, організовує семінари, наради, вивчає і аналізує роботу інших бібліотек, виявляє і організовує впровадження цікавого досвіду, нових прийомів і кращих методів роботи, здійснює підготовку методичних матеріалів і видань.

Враховуючи сучасні тенденції розвитку бібліотечної справи і потреби користувачів найважливішими напрямками роботи методичного відділу є:

 • нормативно-правове забезпечення діяльності публічних бібліотек ;
 • аналітична діяльність,  прогнозування перспективних напрямків роботи бібліотек системи;
 • підвищення професійного рівня фахівців ;
 • участь у роботах, пов’язаних з автоматизацією та механізацією бібліотечної діяльності, методичний супровід інформатизації бібліотек ;
 • виявлення, вивчення та поширення інноваційного досвіду бібліотек різних рівнів, впровадження в практику роботи бібліотек сучасних інформаційних послуг ;
 • участь у складанні планів та звітів бібліотечного обслуговування, надання інформацій з різних питань роботи бібліотек; координація роботи бібліотек ;
 • проведення соціологічних досліджень;
 • надання методичної допомоги з питань інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотечним фахівцям району;
 • розробка методико-бібліографічних матеріалів ;
 • надання методичної  і практичної  допомоги працівникам бібліотек-філій щодо покращення бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів ;
 • навчання різних верств населення ( у т. ч. бібліотечних )основам комп’ютерної грамотності та методам роботи в інтернет мережі, соціальних мережах ;
 • видавнича діяльність;
 • участь у організації загальнобібліотечних заходів (масових заходах, конференціях,  семінарах,  шкіл передового досвіду);
 • координація  роботи  бібліотек з громадськими організаціями, культурологічними  товариствами.

Методична робота починається, насамперед, з аналізу ситуації - щоб чітко розуміти, з ким працювати, в якому напрямку. Щорічно розробляється та випускається  «Статистичний аналіз діяльності бібліотек КЗ "Виноградівська публічна бібліотека" Виноградівської міської ради Закарпатської області за рік». Мета цієї діяльності показати бібліотечним працівникам стан і якість роботи в громаді, показати діяльність кожної бібліотеки-філії КЗ порівняно з іншими, можливість показати головне, нове, передове у роботі бібліотек, що можна і потрібно запровадити в інших бібліотеках району, а також намітити шляхи покращення роботи облікуюючи їх  в інспекторському  зошиті бібліотеки-філії,  в картотеці  контролю у методичному відділі.
Регулярно здійснюються виїзди, з метою надання консультативної та методичної допомоги з різних питань бібліотечної діяльності та виявлення і поширення серед бібліотек-філій новацій. Завдання які ставлять перед собою методисти – це допомога бібліотекарям перетворити роботу по обслуговуванню населення на різноманітну, творчу, «знайти своє обличчя» і допомогти не шаблонними рекомендаціями, а індивідуальними, диференційованими порадами, теоретичними пошуками, оперативною інформацією, в т. ч. про інновації. Мета  методичного відділу - це допомогти бібліотекам стати замітними в громаді, допомогти їм «йти на крок вперед», «працювати на випередження», щоб не тільки сьогодні відстояти своє «місце під сонцем», а й завоювати авторитет у суспільстві завтрашнього дня. Під час відвідувань бібліотек надавалась практична допомога у всіх сферах бібліотечної діяльності, забезпечення користувачів правовою, соціально - значущою інформацією,  по моніторингу  читацького контингенту та інформаційних потреб користувачів, використання документних ресурсів, по використанню новітніх інформаційних технологій розширення сервісу нових послуг для підвищення ефективності бібліотечного обслуговування та ін. Шляхи розширення бібліотечних послуг стали найважливішим напрямком діяльності працівників  методико-бібліографічного  та інформаційного  відділу.  

Не залишається поза увагою і консультаційна допомога, яка надається бібліотечним працівникам громади з різних аспектів бібліотечної роботи. Найчастіше консультувались по «Організації роботи в програмі «Написання грантової заявки», «Облік інформаційного обслуговування користувачів в бібліотеці».  Надається методична допомога в складанні річних планів роботи та статистичній звітності.Одним із пріоритетів у методичній роботі є сприяння підвищенню кваліфікації бібліотекарів. Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників Виноградівської ТГ здійснюється усіма відділами ЦПБ з урахуванням специфіки їх діяльності. Але основна робота проводиться організаційно-методичним відділом.
Ефективною комплексною формою підвищення компетентності усе-таки залишаються семінари-практикуми, семінари-наради, під час яких бібліотечні працівники отримують теоретичні знання і методичні поради з практичним ознайомленням. Під час даних занять фахівці отримують різноманітні консультації, відкривають нову для себе інформацію, виконують домашні /практичні/ заняття тощо. Набули нового значення традиційні семінари-тренінги тематика яких завжди актуальна
 Для тих бібліотекарів, які планують в подальшій роботі використовувати інформаційні технології проводяться заняття «Основи комп’ютерної грамотності». «Основи роботи в Інтернет», «Організація доступу до інформації органів державної влади України в бібліотеках» 

З метою вивчення запитів користувачів, якості обслуговування, визначення соціального іміджу бібліотекаря, престижу бібліотеки в соціально–культурному житті регіону методичним відділом регулярно проводяться локальні дослідження, основними формами яких є анкетування, опитування, аналіз читацьких формулярів, спостереження. Як правило, методичний відділ дає інструмент аналізу - своєрідну вудку, але ніяк не "рибу" - робиться це свідомо, так буде і надалі, щоб не допустити професійної інертності. У багажі методичноїслужби вже є випробувані методики вивчення користувацької аудиторії.  
Відділ видає і поширює велику кількість інформаційно-методичних, бібліографічних, та вебліографічних  матеріалів. 
Інформаційний простір методичної служби забезпечує інформаційну підтримку бібліотечного фахівця і створює сприятливі умови для формування його інформаційної компетентності та інформаційної культури. До уваги бібліотекарів організована постійно діюча виставка фахових документів «Бібліотечний простір», на якій висвітлені теми «Бібліотек@ - рух вперед», «Бібліотек@ -твоя синергія перемоги», «Бібліотечне краєзнавство», сформовано і постійно поповнюється папка накопичувальної інформації «Банк творчих ідей» де збираються найкращі ідеї бібліотечних працівників системи. Оформлений стенд «Інформує методична служба», де вивішені основні показники, графіки виїздів, графіки підвищення кваліфікаці, Розміщені методичні матеріали «Бібліо-клас» підготовлені ЗОУНБ ім. Ф.Потушняка, а також методичні видання ЦПБ. Найбільшою популярністю користується  матеріали « У нас в бібліотеках», де зібрані портфоліо бібліотек-філій.
Систематично доповнювати картотеки на допомогу бібліотечним фахівцям  «Інформаційна база» та «Банк творчих ідей» використовуючи професійні  періодичні видання:- Бібліотечна планета.- Шкільна бібліотека.- Позакласний час.- Методичні матеріали ОУНБ, інших бібліотек.
Можна з упевненістю сказати, працівники відділу домоглися головного: зуміли зацікавити бібліотекарів новими технічними можливостями в наданні інформації, поступово ламаючи стереотипи про бібліотеку і бібліотечного працівника. 

Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.