Законодавча база

  Закони

Правове регулювання фінансово-економічних відносин у бібліотечній справі

 • Митний  кодекс  України ( Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
 • Положення  про інвентаризацію активів та зобов'язань» Наказ міністерства фінансів від 02.09.2014 № 879 ( Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14
 • Про благодійну діяльність та благодійні організації ( Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5073-17
 • Про бухгалтерський облік та фінансову   звітність в Україні ( Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14
 • Про застосування реєстраторів розрахункових   операцій у сфері торгівлі, громадського харчування    та послуг ( Режим доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/265/95-вр
 • Про оренду державного та комунального майна ( Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2269-12
 • Про передачу об'єктів права державної  та комунальної власності ( Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/147/98-вр
 • Про гуманітарну допомогу ( Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1192-14
 • Про порядок бухгалтерського обліку  гуманітарної допомоги |Наказ  Міністерства  фінансів  України  N 298 від 14.12.99  ( Режим доступу:    http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0915-99

Питання інформатизації у правовому полі


Накази
 • Про затвердження Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання | НАКАЗ Міністерства культури від 14.06.2016 № 437 / Режим доступу http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0936-16
 • Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності | Наказ Міністерства культури, Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 грудня 2015 р. за N 1590/28035 / Рeжим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1590-15
 • Затвердження ДСТУ 2293:2014 «Охорона праці. Терміни та визначення понять» (на заміну ДСТУ 2293-99) | Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 02.12.2014 N1429
 • Про реалізацію проекту «Бібліотеки як центри підтримки громади в умовах воєнної загрози: робота з внутрішньо переміщеними особами» | Наказ Міністерства культури України № 773 від 18.09.2014 р. / Рeжим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua
 • Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності | Фонд державного майна України майна України | Наказ від 15.02.2013 № 201 / Рeжим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0346-13
 • Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, міждержавних нормативних документів як національних стандартів України | Наказ N 1423 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.11.2013 / Режим доступу: http://www.me.gov.ua
 • Про затвердження Методики розрахунку вартості надання послуг у сфері культури | Наказ Міністерства культури України № 1222 від 28.11.2013  Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2076-13
 • Про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек | Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України № 1398 від 12.12.2012. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0041-13
 • Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету | Наказ Міністерства фінансів України № 333 від 12.03.2012 (Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12
 • Про затвердження форми Довідки про включення закладу культури до базової мережі Мінкультури України | Міністерство культури України | Наказ N 1398 від 12.12.2012 / Рeжим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1250-13
 • Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів:   Наказ Міністерства юстиції України від 12 квіт. 2012 р. № 578/5 /з 1.01.2013 р./ Рeжим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0571-12/print1347449277437245
 • Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань:   Наказ Міністерства фінансів України від 2 вересня 2014 р. № 879 / Рeжим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14
 • Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств,установ, організацій та закладів галузі культури | Міністерство культури і туризму України | Наказ N 44 від 16.07.2007 / Рeжим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1023-07
 • Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин | Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду | Наказ N 65 від 26.03.2010 ( Рeжим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0293-10
 • Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи | Міністерство культури і туризму України | Наказ №1631/0/16-08 від 29.12.08 / Рeжим доступу: http://udpu.org.ua/files/biblioteka/Zagdoc/Tupovinormushasy.pdf
 • Про внесення змін до деяких наказів Міністерства культури і туризму України /Про впорядкування умов оплати праці | Міністерство культури України | Наказ № 621/25398 від13.06.2014 ( Рeжим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0621-14
 • Про затвердження форм звітності №6-НК "Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України", №80-а-рвк "Зведена звітність державних публічних та інших бібліотек" та Інструкцій щодо їх заповнення | Міністерство культури і туризму України | Наказ 19.12.2007 N 1385/14652 / Рeжим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1385-07
 • Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки - Міністерство культури і туризму України | Наказ | 18.10.2005 N 745 ( Рeжим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1285-05
 • Про затвердження типових форм первинного обліку науково-інформаційної діяльності та Інструкції про порядок їх використання і застосування - Державний комітет статистики України, Міністерство України у справах науки і технологій | Наказ | 07.08.98 №272/219 / Рeжим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0712-98
 • ПОРЯДОК визначення предмета закупівлі (Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0448-16 )
 • Типові правила користування бібліотеками в Україні - Міністерство культури і мистецтв України | Наказ | № 275 від 05.05.99 р. / Рeжим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0449-99
Постанови
 • Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 (передплата періодики) (Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/946-2015-п)
 • Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету від 4.ІУ 2001р..№332. ( Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-2001-п)
 • Про доповнення постанови    Кабінету Міністрів України   від 22 січня 2005 р. N 84 ( Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1062-2009-п
 • Про доповнення пункту 1 мінімальних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні ( Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1061-2009-п
 • Про запровадження мораторію  на виселення редакцій друкованих засобів  масової інформації, закладів культури,   у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень,  підприємств з розповсюдження книг та преси  (Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/901-17
 • Про затвердження Державної цільової  національно-культурної програми створення    єдиної інформаційної бібліотечної системи    "Бібліотека - XXI"  ( Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/956-2011-п
 • Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року ( Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1158-2007-п
 • Про затвердження переліку платних послуг,   які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній   та комунальній формі власності  ( Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1271-2011-п
 • Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ і організацій до Реєстру та виключення з Реєстру". (режим доступу http://www.kmu.gov.ua/...)
 • Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності, які за ними закріплені, об'єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій ( Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/989-2012-п
 • Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури ( Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/984-2012-п
 • Про заходи щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету: Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 (Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/710-2016- %D0%BF)
 • Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти   ( Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/117-2014-п
 • Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні    ( Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/510-97-п
 • Про підвищення заробітної плати   працівникам бібліотек  ( Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1073-2009-п
 • Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України ( Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/288-2016-п)
 • Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні" ( Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/695-18
 • Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів (Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/...)

Угоди

 • ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ МЕЖБИБЛИОТЕЧНОГО АБОНЕМЕНТА И ДОСТАВКИ ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав, Міжнародний документ від 11.03.2005 (Режим доступа http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_d48

Інструкції

 • ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звіту N 80-а-рвк "Зведена звітність національних, державних, публічних та інших бібліотек" || Міністерство культури і туризму України || 05.12.2007 N 75
 • ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звіту N 6-НК "Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України" || Міністерство культури і туризму України || 05.12.2007 N 75
 • Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах ( Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0530-07
 • Про затвердження Інструкції про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів ( Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0347-05
 • Інструкція про порядок використання і застосування типових форм первинного обліку науково-інформаційної діяльності - Державний комітет статистики України та Міністерство України у справах науки і технологій | Наказ | 07.08.98 №272/219 Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0712-98
 • СПИСОК ВИДАНЬ АНТИУКРАЇНСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ (cтаном на 13.06.16) (Режим доступу: http://comin.kmu.gov.ua/... )

Укази президента України

 • Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні ( Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/717/2013
 • Про гуманітарну допомогу, що надходить   в Україну ( Режим доступу:   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/738/98
 • Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні ( Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/928/2000
 •  Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій  (Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1497/2005
 • Про сприяння благодійній   діяльності в Україні: Розпорядження Президента України 84/2000-рп || 12.02.2000 р. ( Режим доступу:   http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/84/2000-рп

Розпорядження

 • Про схвалення Концепції  Державної   цільової національно-культурної програми    створення єдиної інформаційної  бібліотечної системи "Бібліотека - XXI"  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ || РОЗПОРЯДЖЕННЯ || 23грудня 2009 р. || N 1579-р Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1579-2009-р
 • Про затвердження плану заходів на 2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності: КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ || РОЗПОРЯДЖЕННЯ || 8 серпня 2016 р. || № 573-р Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/573-2016-р [Зверніть увагу на п.41, п.45 ]
 • Про затвердження плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи на період до 2011 року : КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ || РОЗПОРЯДЖЕННЯ || 30 вересня 2009 р. || N 1226-р Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1226-2009-р
 •  Про вимоги щодо функціонування об'єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією: КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ || РОЗПОРЯДЖЕННЯ || 25 червня 2008 р. || N 902-р Київ Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/902-2008-р
 • Про забезпечення збереження та відновлення діяльності об'єктів соціально-культурного призначення в сільській місцевості: КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ || РОЗПОРЯДЖЕННЯ || 5 квітня 2006 р. || N 183-р Київ ( Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/183-2006-р
 • Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України” (Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/219-2016- %D1%80 )

Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.