середа, 25 лютого 2015 р.

Від хати-читальні до сучасної бібліотеки

Згідно даних «Історії міст і сіл Виноградівського району в кінці 1945р. в м. Севлюші відкрилися дві перші бібліотеки Севлюська міська окружна бібліотека для дорослих і дітей. У 1946р. у Севлюшському районі почали відкриватися перші хати-читальні у найбільших населених пунктах району і  на кінець 1946р. в районі нараховувалось 33 сільських хат-читалень із надзвичайно мізерним книжковим фондом -12 тис. прим. книг. 
Важливу роль відігравали хати-читальні в організації при них курсів для неграмотних або малограмотних. Для селян, які гуртувалися навколо читалень сільські активісти організовували лекції на історичні, господарські, політичні, педагогічні та інші теми. Важливе місце в діяльності хат-читалень займала підготовка і проведення різноманітних культурних заходів і масових міроприємств. У 1951 р. у колгоспах Севлюського округу створено 10 колгоспних бібліотек, які нараховують  від 500 до 2000 різних книг. Укрупнена артіль «Прикордонник» с. Бобове закупила для бібліотек книг на суму 3 тис карбованців. В колгоспних бібліотеках округу протягом року записалось 6 тис. читачів.
У 1953 – 1954-рр. було проведено об’єднання 2- х районів Виноградівського і Берегівського і в зв’язку з цим змінилась і мережа бібліотек. В основному з початку заснування масових бібліотек комплектування бібліотек здійснювалося через обласний бібліотечний колектор, певна сума грошей відпускалась на комплектування бібліотек через книжкові магазини і відділення зв’язку. З середини 50-х років починаються проводитись звіти  перед населенням  працівників, оформляються методичні кутки на допомогу бібліотекарю. В цих же роках при бібліотеках створюються систематичні каталоги, оформлюються «картотеки сімей». Широко розгортається соціалістичне змагання між бібліотеками за звання «Бібліотека відмінної роботи».
Згідно звітів районної бібліотеки для дорослих станом на 01.01.58р. на Севлющині  працювало 46 самостійних  колгоспних бібліотек, які обслуговували 26.850 чит.  Найбільшу кількість читачів обслуговували бібліотеки сіл В.Ком’яти – 1300, фонд бібліотеки  понад  4 тис. примірників книг.,  Олешник – 1000,  Онік – 1000,  Підвиноградів – 1000,  Королево -1200. В районі діяло 18 приклубних бібліотек і одна хата-читальня в с. М. Ком’яти. У цей період в м. Виноградів працювали 4 бібліотеки: районна бібліотека для дорослих, районна бібліотека для дітей, міська бібліотека для дітей, міська бібліотека для дорослих.
У 1959р книжковий фонд районної бібліотеки  нараховував 20715 прим. Книг. Всіх пересувок у 1959р. нараховувалось – 20, видано на пересувках 2550 прим. книг. Кількість читачів по району становила 29989.
З перших років заснування бібліотеки стають опорними базами партійних органів, сільських Рад народних депутатів у пропаганді рішень чергових з’їздів, конференцій, пленумів. Вся робота бібліотек в т.ч. при клубних, пересувок пов’язувалась  з пропагандою літератури на допомогу виконанню планів і соціалістичних зобов’язань, впровадженню у виробництво передового с/г  досвіду, професійної орієнтації молоді, вихованню у підростаючого покоління добросовісного ставлення до праці.
У 1963р. населення Виноградівської зони обслуговували 46 сільських масових бібліотек, 3 міські, 1 дитяча та одна зональна бібліотека. Крім бібліотек Міністерства культури у м.Виноградів працювало 8 профспілкових бібліотек, 6 бібліотек інших відомств, 44 шкільних бібліотек та 5 шкільних у м.Виноградів, скорочені при клубні бібліотеки і створено 8 постійно-діючих бібліотек в присілках: Чонкаш,  Дубовинка, Виннички, Р.Долина, Першотравнева, К-п «8-ме березня», «Теплиця». До обслуговування читачів залучались книгоноші з числа активістів. Таким чином бібліотеками Виноградівської зони за 1963 р. було залучено 56088 читачів.
В основному в усіх бібліотеках  були оформлені кутки юного читача, а в бібліотеці с. Олешник – кімната  юного читача. У центральних бібліотеках оформлені картотеки газетно-журнальних статей. З 1963 р. колгоспи і радгоспи почали виділяти невеликі суми коштів на комплектування бібліотек літературою на допомогу виробництву Керівництво роботою по наданню методичної допомоги проводилось Берегівським  райвідділом культури та Берегівською  районною бібліотекою.
У 1964р. при Виноградівському філіалі УжДУ відкрито вузівську бібліотеку. З 1965р. книжкові фонди бібліотек починають досить повноцінно поповнюватись літературою. В середньому поступлення книг в одну бібліотеку складало від 100 до 550 книг, в районну бібліотеку – 3533, районну дитячу – 4528 прим..
Обсяг роботи бібліотек та їх книжковий фонд постійно зростав, і у 1965 р. у районі нараховувалось вже 62 бібліотеки з книжковим фондом – 370 тис. примірників книг. Незважаючи на те, що бібліотека протягом 45 років вважались перш за все ідеологічною установою, а книжкові фонди несли на собі відбиток ідеологічних догм, свою освітницьку роль вони все ж таки виконували: знайомили читачів про події в світі, новинками художньої літератури, розширяли загальний світогляд, надавали величезну допомогу у навчально-виховному процесі учнів, юнацтва та молоді, сприяли підвищенню ефективності виробництва у всіх галузях народного господарства. На початку заснування бібліотеки знаходились в основному в пристосованих приміщеннях. і тільки у 60-80-х роках, коли почалось масове будівництво будинків культури, клубів бібліотеки переходять у нові приміщення, де була можливість окремо виділити абонемент, читальний зал, кімнати юного читача. Зокрема, це бібліотеки сіл: Букове, В.Ком’яти, В.Копаня, В.Паладь, Заболоття, Вербовець, Веряця, Вілок, Дротинці, Дяково, Матієво, Нове Село, Петрово, Підвиноградів, Теково, Фанчиково, Хижа, Чепа, Черна, Шаланки.
В 70-х роках зростає мережа бібліотек в районі, вже в 1972 році  налічується - 69 бібліотек, з них масових - 61. По району книжковий фонд нараховує – 475262 прим. книг, книговидача складає – 1124660 прим.книг, залучено до бібліотек - 58804 читачів, штат бібліотечних працівників району – 77 працівників.
В 1978році створено Виноградівську централізовану бібліотечну систему, книжкові фонди і каталоги бібліотек району переведено на ББК,
До складу мережі масових бібліотек входила 61 бібліотека: центральна районна бібліотека – 1, дитячі – 2, сільські – 53.  Звання «Бібліотека відмінної роботи» присвоєно 24 бібліотекам-філіям. Послугами МБА користувалось 95 читачів, яким видано 320 прим. книг. Наявність технічних засобів в  бібліотеках системи: бібліобус – 1, ротатор – 1, гектограф -1, телевізорів – 43, програвачі – 5, магнітофони – 2, діапроектори – 2, друкарські машини – 5, калькулятори – 2, телефони встановлено в 19 бібліотеках. Центральна районна бібліотека була розміщена в новому приміщенні по вул. Борканюка,1. При бібліотеці створено структурні підрозділи: відділ обслуговування (читальний зал, юнацький абонемент, абонемент для  дорослих), відділ обробки і комплектування літератури, методико - бібліографічний відділ,  відділ єдиного книжкового фонду. В 1980 році для централізованої системи виділено бібліобус, що дало змогу обслуговувати виробничі ділянки в м.Виноградів: плодоконсервний завод, консервний завод, інкубаторна станція, ДЕРСУ, вул. Герцена, бригада колгоспу  8-ме березня (всього 8 стоянок, обслужено 859 читачів). На  той період охоплення обслуговуванням населення по системі складало 69,1%, обслуговувалось понад 73тис. читачів, видано книг 1515844 прим.книг.
В 1986 році відкрито в районі  чотири громадські бібліотеки: бібліотека  заводу залізо-бетонних виробів(книжковий фонд – 3415, читачів – 196), бібліотека ферми с.Підвиноградів (книжковий фонд – 1051, читачів102), бібліотека Вілоцької взуттєвої  фабрики (книжковий фонд – 2925, читачів 406), бібліотека Вілоцького дерево – обробного комбінату (книжковий фонд – 3135, читачів 215).
У зв’язку із відсутністю відповідних приміщень для бібліотек с.Дубовинка ,міської бібліотеки-філії РАПО, с.Виннички, с.Чепа №2 у 1990р. скорочено  чотири бібліотеки.
Прийнятий Верховною Радою УРСР Закон «Про місцеві Ради народних депутатів УРСР та місцеве самоврядування» вирішально вплинув на всю структуру бібліотечної мережі. Згідно цього, бібліотеки  перейшли  у підпорядкування  сільських, селищних і міських Рад народних депутатів. Рішенням Виконкому Районної ради народних депутатів № 54 від 03.04.1992р.у 1992 році до  централізованої бібліотечної системи приєднано 6 шкільних бібліотек міста.
Враховуючи те, що у Виноградівському районі 27% - угорці ,у серпні 1994року в центральній районній бібліотеці був відкритий сектор угорської літератури, який  обслуговує дорослих і дітей. Сектор угорської літератури відкрито при активній підтримці міського товариства угорської культури, що допоміг укомплектувати книжковий фонд угорською літературою та періодичними  виданнями  на  угорській  мові.
1996 рік – один із найскладніших найважчих років в житті молодої Української держави. Знаходячись у глибокій економічній кризі, що пропорційно вплинуло  на фінансовий стан бюджетних організацій в тому числі на культуру, бібліотечні працівники району в першу чергу це відчули на собі. Виходячи із цих умов, першочергове завдання адміністрація вбачала в тому, щоб зберегти і примножити набуте, зберегти бібліотечних спеціалістів і істотно змінити зміст роботи бібліотечних установ виходячи з Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу». Основні завдання бібліотек Виноградівської ЦБС були визначені в «Положенні про централізовану районну бібліотечну систему», яка розроблялась до перереєстрації бібліотек Виноградівської ЦБС(Свідоцтво №05457365 про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності).
Згідно розпорядження голови Виноградівської державної районної адміністрації від 16.09.96 року №.558 «Про зміни в штатах районного відділу культури і освіти», було проведено роз’єднання шкільних і масових бібліотек, штат, книжкові фонди шкільних бібліотек були переведені у відання  райвно. Бібліотечні працівники району обслуговували читачів на пунктах видачі книг на прикордонних заставах сіл: Хижа, Вілок, Дяково, Дюла, В.Паладь, Заболоття.
Розуміючи те,  що на утримання бібліотек кошти виділятись не будуть, працівники центральної районної бібліотеки шукають шляхи фінансової само підтримки, альтернативні шляхи для фінансування бібліотек. (здача  в оренду бібліотечних приміщень, надання платних бібліотечних послуг).
В жовтні 1996 року у Виноградівській центральній районній бібліотеці відкрився сектор краєзнавчої літератури, завданням якого стала координація роботи бібліотек з іншими бібліотеками системи, краєзнавчим музеєм по популяризації краєзнавчої літератури, відродженню, збереженню та примноженню народних традицій , свят та обрядів району. Так як фонд краєзнавчої літератури надзвичайно бідний, першочерговим завданням  було повноцінне комплектування сектору всією краєзнавчою літературою, яка виходить на території області
1997 рік – надзвичайно важкий в житті нашої країни В умовах жорсткої фінансової кризи, яка охопила всю країну, культура в тому числі бібліотеки опинилися на грані виживання. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997р. № 510 про «Мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» адміністрацією ЦБС спільно з районним відділом культури були розроблені пропозиції про включенню бібліотек Виноградівської ЦБС до державного реєстру бібліотек України. Згідно нормативів такі бібліотеки сіл як  Завадка, В.Копаня – Черебини, Н.Клинове, Ст. Клинове, Карачин, Затисівка  не включені до реєстру.
Не дивлячись на такі жорсткі умови,  бібліотечні працівники системи всю культурно – масову, просвітницьку і виховну роботу проводили спільно з громадськими організаціями, товариствами, творчою інтелігенцією.
Станом на 1 січня 1999 року згідно державного реєстру публічних бібліотек України у районі нараховувалось 47 публічних  бібліотек і 5 клубів- бібліотек .
Незважаючи на складні умови в центральній районній бібліотеці за рахунок спец коштів був проведений ремонт стелі і суцільну побілку читального залу, закуплено занавіски в сектори краєзнавчої та угорської літератури.
Налагоджуються зв’язки із колегами з Угорщини. За сприянням товариства угорських бібліотекарів троє випускників загальноосвітніх шкіл навчались у Ніредгазському педінституті на бібліотечному факультеті і отримали посвідчення бібліотекарів молодшої категорії. Двоє з них працювали  в бібліотеках системи (клуб-бібліотека  с. Карачин і бібліотека с.Дівичне).
Повінь 1998, 2001 років нанесла значних збитків бібліотекам. Повністю зруйнувалась приміщення бібліотеки-філії с.Чорнотисів, часткових руйнацій зазнали бібліотеки сіл Теково, Бобове, Чепа. зовсім зруйнована бібліотека –філія с. Сасово., в якому знищено 13312пр.книг на суму13 тис.329гр .
В 2001році працівниками бібліотек системи проводилась робота по впорядкуванню мережі бібліотек згідно «Соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками». На цій основі перестали працювати бібліотека-філія с. Старе Клинове, і постійно діючий пункт видачі у с. Нове Клинове. Українськомовний книжковий фонд цих бібліотек був переданий у зруйновану паводком бібліотеку с. Сасово, а книжковий фонд  на угорській мові - у бібліотеки, що обслуговують національні меншини. Протягом року шукались альтернативні шляхи комплектування бібліотек. Для поповнення книжкового фонду бібліотеки с. Сасово радою районної партії «Демократичний Союз»  оголошено акцію «Подаруй книгу зруйнованій сільській бібліотеці». На цю акцію відгукнулись жителі міста Виноградів, Тернопільська райдержадміністрація, Іршавська Районна рада партії «Демократичний союз». Всього завдяки акції надійшло 666 книг на суму 892,64гр.
На виконання Закону України про державний бюджет України на 2002р., постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. №228 «про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», листа обласної держадміністрації від 24.07.2002р.№ 0617 з метою оптимізації існуючої мережі бібліотечних установ, недостатнім фінансуванням на утримання бібліотечних установ у 2003р. було об’єднано 2 публічні бібліотеки з шкільними перетворивши їх у публічно – шкільні бібліотеки. Це бібліотеки-філії сіл  Неветленфолу(Дяково) і  Форголань(Дівичне).
Згідно розпорядження голови Виноградівської районної державної адміністрації від 15.11. 2002р. №597 «Про об’єднання бібліотек» бібліотеки-філій с. Матієво, Горбки, Околі Гадь, Фертешолмаш (Заболоття) об'єднані з шкільними бібліотеками. Отже, станом на 1 січня 2003 року Виноградівська централізована бібліотечна система нараховує 42 бібліотеки. З них: 1 центральна районна бібліотека, 1 районна бібліотека для дітей, 40 бібліотек-філій (в т.ч. 4 клуби- бібліотеки).
В 2002 році за спецкошти центральної районної бібліотеки для ЦРБ був закуплений перший офісний комп’ютер.
 У  червні 2003 році проводиться перереєстрація «Положення про централізовану  Виноградівську районну  бібліотечну систему»  розпорядженням голови Виноградівської районної держадміністрації № 284 від 3.06.2003р. і затвердженого головою Виноградівської районної ради .
У 2004 році працівники системи основну увагу звертали на повноцінне задоволення читацьких інтересів і запитів. Для розширення можливостей надання бібліотечних послуг центральна районна бібліотека взяла участь у конкурсі проектів оголошеного Посольством США в Україні  «Інтернет для читачів публічних бібліотек» (LEAP) але, на жаль, не ввійшла до числа переможців. Не зважаючи на це, за рахунок спецкоштів з грудня  2004р. при центральній районній бібліотеці створено Інтернет – центр з двома комп’ютерами. Це надало можливість бібліотеці  мати доступ до світових інформаційних ресурсів і надавати інформацію як на традиційних носіях інформації  та і на електронних.
У 2004р. Виноградівська ЦБС ,при сприянні товариства угорських бібліотекарів Закарпаття, отримала з Угорщини фонд розкомплектованої бібліотеки що дало змогу значно покращити фонди бібліотек на угорській мові.   З 16677 прим .книг, що отримали у 2004 році 3692 прим. книг є книгами на угорській мові ( 22,1%  від загальної кількості надходжень). Надзвичайно цінним подарунком для центральної районної бібліотеки стало 19- ти томне видання «Великої угорської енциклопедії», яку отримали безпосередньо від видавництва з Угорщини. Через підприємця, жителя м. Виноградів Ковача Е.Й.. центральна районна бібліотека отримує по шість назв газет, які користуються попитом у користувачів.
Стратегіїчним напрямком діяльності  бібліотек системи  було надання можливостей для забезпечення освіти, виховання любові до читання, сприяння засвоєнню вмінь і навичок пошуку та використання інформації, автоматизації бібліотечних процесів. Крім основних функцій – інформаційної і просвітницької бібліотеки зосереджували увагу на зростання її соціальної функції.
Для досягнення цієї мети було сконцентровано увагу на співпрацю з владними структурами та забезпечення населення інформацією про діяльність місцевих органів влади. Взаємодія з соціальними службами району, громадськими політичними, благодійними організаціями, релігійними конфесіями допомогла надавати жителям різнопланову фактографічну інформацію, забезпечувало можливість змістовного дозвілля. Соціокультурна діяльність бібліотек, реклама бібліотечних послуг, пошук нових інноваційних форм роботи, покращення комплектування бібліотек новими соціально- значущими виданнями, навчальною літературою закупленою за рахунок «Районної програми поповнення бібліотечних фондів» дало свої відчутні результати. Робота бібліотек стала значно «жвавішою», активнішою, збільшилась кількість бібліотечного активу.
Активізували свою роботу клуби і любительські об’єднання члени яких крім безпосередніх занять у бібліотеці, беруть участь у волонтерському русі по обслуговуванню дітей-сиріт, одиноких людей, що проживають у геріатричному будинку пансіонаті, інвалідів, ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій.
У 2005 році центральна районна бібліотека через товариство Іллейш  виграла грант для закупки різногалузевої літератури на угорській мові.
Продовжується «оптимізація» мережі бібліотек і згідно доручення голови районної райдержадміністрації від 23 червня 2005 до 1 січня 2006 року необхідно було об’єднати 18 публічних  бібліотек із шкільними бібліотеками в селах: Чорнотисів, Веряця, Теково, Холмовець, Боржавське, Букове, М.Копаня, Гетеня, Тисобекень, Ботар, Н.Село, Під виноградів, Вербовець, Карачин, Перехрестя і дитячу бібліотеку сел. Королево та дві клубні установи з бібліотеками в с.Пушкіне і м.Виноградів вул. Першотравнева. Проте завдяки спільним зусиллям бібліотечних працівників, голів сільських рад, депутатського корпусу, громадських організацій вдалось зупинити процес об’єднання. Сесія районної ради від 14липня 2005року доручила районній державній адміністрації звернутися до Кабінету Міністрів України та відповідних міністерств з клопотанням про нормативне врегулювання об’єднання публічних бібліотек з шкільними та вирішення питання поповнення бібліотечних фондів.

За рахунок спец коштів ЦРБ, міська бібліотека- філія  закупила по одному офісному комп’ютеру і ксероксу. ЦРБ від ОДА отримала  два офісні комп'ютери. Була проведена відповідна робота по підключенню трьох офісних комп’ютерів до мережі інтернет. Так почалася нова ера в житті бібліотек…

Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.